Petr Rýdlo akademický malíř-Výstavy-Galerie-Obrazy-Sklo-v Architektuře

Petr Rydlo akademicky maliř-Obrazy/sklo

Rýdlo Petr akademický malíř podpisHOME
Petr RýdloAk.mal.Petr Rýdlo výstavy realizace
Rýdlo art design logo studio designStudio Rýdlo ART design

Malíř řádu a světla

Petr Rýdlo, 1945-2009

"I v mém ateliéru existují obrazy, kterých bych se nevzdal. Maximalně bych je snesl u lidí s podobnou duchovní frekvencí. "

Akademický malíř Petr Rýdlo se narodil 14.května 1945,
několik dní po ukončení druhé světové války v Jaroměři,
při soutoku řek Labe a Úpy v Jaromírově ulici.

Pocházel z rodiny dekoratérů.

Jaroslav Rýdlo 'Jaroměřské panorama' olejomalba na dřévě Jaroslav Rýdlo-kytice

Jeho otec i děd měli dekoratérskou firmu, na dekorace interiéru , zabývali se také renovací památek, vytvářením divadelních scén, plakátové tvorbě, návrhům na textil a volnou malbou.
Barevných pigmentů byly v dílnach plné velké nádoby, šablony a rozdělaná práce na každém kroku.
Brzy projevil zájem o malířské řemeslo.
Po ukončení základní školní docházky vykonal vstupní zkoušky na střední umělockoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě.
Již v patnácti letech byl velice talentovaný.

Po nástupu do školy se konala výstava, ale byla to spíše výstava Petra Rýdla.
Kresby uhlem, portrét « babička », « ruce » nebo « havran jenom vzlétnout« všechny moc ohromily. Zaplnil celou výstavní chodbu. Byl velice pilný a pracovitý.

Zde se seznámil s dívkou, která mu chtěla naslouchat. Chodili spolu celé čtyři roky, později se vzali, měli dvě děti, Lucii a Petra a prožili čtyřicet let krásného společného života.

Petr Rýdlo ruce-kresba uhlem

Petr Rýdlo Babička-kresba uhlem

Po maturitě byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, do ateliéru skla k profesu Stanislavu Libenskému a Aloisi Fišarkovi.
V ateliéru Libenského se naučil sklářskému řemeslu. Byl to příkladný významný umělec a dobrý pedagog, který vytvořil kreativní prostředi s možnosti konfrontace výtvarných nazorů a dosáhl ze své školy sklářských talentů udělat světovou špičku.
Zde se Rýdlo jako student naučil míchat sklářské barvy, leptat, pískovat, zasklívat do olova, technickému kreslení, návrhům sklářského designu, studiu « Tvaru », kde korekturu převažoval intelekt a ústil v perfekní estetickou rovnováhu.
Na malbě u profesora Aloise Fišárka se naučil přenášet malbou pocit a monumentální tvorbě.

Od těchto dvou významných autorů převzal svobodu výrazu, ale i estetickou kritičnost, monumentálnost a vyváženost. Stal se perfekcionistou.
Jeho tvorba procházela několika etapami. Nic nenechal náhodě. Stále se vracel, meditoval, zdůvodňoval a zdokonaloval.

Rýdlo Petr-Objekt-sklo-1974


Většinu svých maleb vytvořil v plenéru na dvoře.
Maloval rád při pěkném počasí, proto z jeho tvorby i na nás dýchá lahodná pohoda, vyváženost, barevné a světelné okouzlení. Miloval přirodu, ze které vycházel, které se dvořil.
I v jeho abstraktní tvorbě můžeme shlédnout propracovaný vesmírný řád, proudové přímky, embrionální zárodky, elementární částice skladby našeho světa. Zakomponovával do nich i realistické figurálni prvky s mystickým, filozofickým a básnickým záměrem.
Vyzývá nás na poetickou cestu vybudovanými až mnohonásobnými prostory barev, orfisních vírů, struktur a tvarů.

Z jeho rozsahlé tvorby si musíme připomenout jeho skleněné malované a leptané objekty, křišťálové vázy. V architektuře pak skleněné mozaiky, skleněné vitráže, skleněné světelné plastiky, malované panó, volnou malbu, grafiku a ilustrace pro básnickou sbírku od Vladimíra Brandejse ‘Závrať létavic”

Vystavoval doma i v cizině.

foto Miloš Vojíř

© Copyright 2009 Rýdlo © Copyright 2009 Rýdlová création-webdesign Site déposé sur CopyrightFrance.com

Rýdlo Petr-Skleněná mosaika, barevné sklo 300x500cm